Algemene informatie

Algemene informatie

De afdeling Verkoop is ná de oplevering van uw woning niet langer uw aanspreekpunt inzake opleverpunten en het oplossen van uw klachten. U kunt na oplevering van uw woning bij vragen over opleverpunten of klachten contact opnemen met de afdeling nazorg.

Wij zullen u dan helpen om alles zo  spoedig mogelijk te beantwoorden en af te handelen. Dit gebeurt in de meeste gevallen via de aannemer welke op de hoogte wordt gebracht van uw melding. De procedure die de afdeling Nazorg volgt is helder en duidelijk m.b.t. klachtmeldingen richting koper.

Zodra uw melding bij onze afdeling is binnen gekomen ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. Indien uw klacht binnen de garantie valt zullen wij de aannemer verzoeken uw klacht in behandeling te nemen en met u een afspraak te maken. Dit wordt door ons nauwlettend in de gaten gehouden zodat u er zeker van kunt zijn dat uw melding serieus wordt behandeld. Zodra uw klacht is afgehandeld ontvangt u van ons een afmelding.

Mocht uw melding niet onder garantie vallen en zijn hier kosten aan verbonden zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Wij werken conform de GIW, Stiwoga- en Woningborg garanties.